4FIS logo
29/03
2022

Akademické plénum FIS

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovoluji si Vás jménem vedení FIS pozvat na akademické plénum naší fakulty, které se uskuteční 29. 3. od 16:15 v místnosti RB209.

Akademické plénum bude tradičně začínat krátkým úvodním slovem děkana, které shrne aktuální dění z agend vedení fakulty.

Ústřední téma akademického pléna bude e-learning a blended learning coby nástroje pro rozvoj výuky. V rámci prezentace a následné diskuse bychom rádi probrali aktuální situaci na VŠE, probíhající i nové projekty a směřování FIS v této oblasti.

Přijměte prosím naše pozvání k setkání a diskusi.

Těšíme se na Vás.

Jménem vedení FIS Zdeněk Vondra, manažer komunikace a marketingu

Místo události RB 209
Registrace Bude upřesněno
Datum a čas 29/03/2022 16:15

Přednášejicí

Jakub Fischer

Děkan Fakulty informatiky a statistiky

Český statistik, děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze od roku 2018 (předtím – v letech 2010 až 2018 – prorektor VŠE).

Pořadatelé

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

https://fis.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.