4FIS logo
12/04
2022

Řízení projektu SLDB 2021

Hybridní absolventský workshop proběhne 12. dubna 2022 od 18:00 do 19:30 (RB 209 na VŠE / online v MS Teams) na téma Řízení projektu SLDB 2021 pod vedením Ing. Petry Kuncové, absolventky Národohospodářské fakulty VŠE, ředitelky odboru informačních služeb ČSÚ a projektové manažerky sčítání 2021.

 

Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) patří k největším projektům, které státní správa jednou za deset let organizuje. Sčítání 2021 bylo unikátní v mnoha ohledech – poprvé byl připraven a použit online sčítací formulář a v maximální míře byly využívány administrativní zdroje dat. Sčítání se stalo prověrkou připravenosti veřejné správy na digitalizaci svých služeb.
Sčítání navíc proběhlo v komplikovaných podmínkách protipandemických opatření, která znemožňovala osobní setkávání. Příprava sčítání představuje desítky veřejných zakázek, stovky schůzek a jednání s interními i externími partnery, musela být koordinována řada dodavatelů, ale také útvary uvnitř Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na organizaci sčítání se podílely tisíce lidí v nejrůznějších rolích. Co jsme museli všechno udělat, abychom se úspěšně sečetli? (Petra Kuncová, ČSÚ)

 

Odkaz na událost: https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/rizeni-projektu-sldb-2021/

Místo události RB 209 a MS Teams
Registrace od 29/03/2022 00:00
Datum a čas 12/04/2022 18:00

Přednášejicí

Petra Kuncová

Ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ

Ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ, projektová manažerka Sčítání lidu, domů a bytů 2021, absolventka Národohospodářské fakulty VŠE.

Pořadatelé

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

https://fis.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky v dnešní podobě vznikla při reorganizaci Vysoké školy ekonomické (jako jedna z jejích pěti fakult) v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.